Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

1915 Olayları toplantısı, Dr. Ali Söylemezoğlu'nun sunuşu, 16.05.2011

Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri,
Saygıdeğer vatandaşlarım,
Sayın Dr. Söylemezoğlu,
Değerli öğretmenlerimiz,
Sevgili gençler,
Değerli basın mensubu arkadaşlarım,

Sizleri Berlin Türk Evi’nde görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

Toplantımızın amacı sadece yılın belli bir döneminde değil, fırsatlar doğdukça 1915 olayları hakkında buradaki toplumumuzu ve gençlerimizi bilgilendirmektir.

Bu konudaki fahri çalışmalarıyla dikkati çeken Duisburg’dan gelen değerli araştırmacı Ali Söylemezoğlu bizimle birlikte bulunuyor. Sayın Söylemezoğlu bu trajik olayların hakkında arka planı hakkında fahri çalışmalarıyla dikkati çeken bir akademisyendir. Bu akşam da sizlere bir sunuşta bulunacaktır.

Değerli konuklar,

“Tarihi gerçeklerin aydınlatılması”, “toplumlararası diyalog” ve benzeri söylemlerle bazı çevrelerce ülkemize yönelik karalama kampanyaları ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu çabaların ortak hedefi, 1915 olaylarının “soykırım” olarak tanınmasını sağlamak ve bu olayların 100. yıldönümü olan 2015’te Berlin’de bir anıt inşa ettirmektir. Bu girişimlere sadece Ermeni çevrelerin değil, bölücü örgüt iltisaklı kuruluşların da destek verdiği dikkat çekmektedir.

Bu kampanyalarda, tarihi olaylar kasıtlı olarak çarpıtılarak 1. Dünya Savaşı ve takip eden dönemde ülkemizi istila etmek isteyen güçlere karşı kurtuluş savaşımız zulüm ve sözde soykırım dönemi olarak yansıtılmak istenmektedir. Bu tür grupların eylem ve etkinliklerine bazen üst düzeyde katılım, destek ve himaye sağlandığı, basın-yayın kuruluşlarında yer verildiği, devlet televizyonlarında yüksek bütçeli belgeseller yayınlandığı izlenmektedir.

Demokratik toplumlarda her türlü konunun özgür ve açık şekilde tartışılması esastır. Nitekim Türkiye’de de sadece bu konu değil ülkemizi, tarihimizi ve toplumumuzu ilgilendiren tüm konular siyasi çevreler, sivil toplum kuruluşları ve basın-yayın organlarında tüm yönleriyle açık ve şeffaf bir şekilde tartışılmakta, herkes görüşünü özgürce dile getirmektedir.

Berlin’de ve Almanya’nın diğer bölgelerinde bu konuda yaşanan tartışmaları daha iyi anlayabilmek ve gereken yerde iddia sahiplerine gerekli yanıtı verebilmek için toplumumuzun ve bilhassa gençlerimizin bu konuda doğru bilgi sahibi olmaları önem arz etmektedir.

Bu akşamki toplantı da bu amacı gütmektedir. Sözü daha fazla uzatmadan 1915 olayları ve soykırım iddiaları konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesi ricasıyla Dr. Söylemezoğlu’nu kürsüye davet ediyorum. Bu akşamki etkinliğin bilgi dağarcığınıza somut katkılar yapmasını diliyorum.