Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Dünya Çevre Günü Toplantısı Video Mesajı, 14.05.2011

Değerli Çevre Ailesi,

İnsanın refah ve mutluluğunda temel rol oynayan değerlerden biri de, hiç şüphe yoktur ki çevredir. Sağlıklı bir çevre, güçlü ve zinde bir toplum oluşturmanın önceliklerinden olup, en önemli insan haklarındandır.

Bizlere bütün imkânlarını sunan doğayla ahenk içinde yaşamak zorundayız. Yerküremizin dışında yaşayacağımız başka bir alan olmadığını unutmamalıyız.

Yaşadığımız gezegene sahip çıkmak, korumak ve doğal dengeyi bozmadan yeni nesillere güzel bir dünya bırakmak insanlığın ortak gayesi olmalıdır. Bugün dünyamız küresel ısınma, çölleşme, kuraklık gibi ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır.

Günümüzde çevre kirliliği, telafisi neredeyse imkânsız tahribatlarla doğal dengeyi bozan ve insanlığın geleceğini tehdit eden boyutlara ulaşmıştır.

Son yüzyılda yaşanan teknolojik gelişme, hızlı sanayileşme ve çarpık yapılaşma bunun başlıca nedenidir.

Unutmamalıyız ki, sağlıklı bir çevre ve yeryüzündeki doğal dengenin sürdürülebilirliği, dünyanın ve insanlığın gelecekte de var olabilmesinin en önemli şartlarındandır.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetildiği, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını gözetmesini diliyoruz.

Tabiatı korumak, küresel boyutta yaşanan çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız.

Çevre sorunlarını, eğitim, sağlık gibi en öncelikli konulardan görüyorum. Bu alanda yapılan çalışmaları destekliyor, yakından takip ediyor ve himayeme alıyorum.

Sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, medyamızın çevre konusundaki duyarlılığı, çocuklarımızda önemli bir çevre bilincinin oluşmaya başlaması bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır.

İnsanlığın bu ortak meselesi için, eğitim kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yazılı ve görsel basınımız ve tüm bireyler hep birlikte çaba sarf etmeli ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeliyiz.

Gönüllü kuruluşlarımızın da katkılarıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda halkımızın, özellikle de gençlerimizin çevre konusundaki bilinç ve hassasiyetlerinin arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz.

Çevre konusundaki çalışmalara büyük önem verdiğimi ve desteklediğimi bir kez daha vurgulayarak, insanların doğayla barışık, daha yeşil bir dünyada kardeşçe, barış içinde yaşaması umudumu sizlerle paylaşıyorum.

Yeşil Çember’e bu güzel toplantı için teşekkür ederken, toplantınızın başarılı ve yararlı geçeceğini umuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.