Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Berlin Başkonsosloluğu Eğitim Ataşeliği Sözleşmeli Sekreter Alımı Duyurusu , 01.02.2017

Berlin Başkonsosloluğu Eğitim Ataşeliği Sözleşmeli Sekreter Alımı Duyurusu

Berlin Başkonsosloluğu Eğitim Ataşeliği Sözleşmeli Sekreter Alımı Duyurusu


Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. En az ortaöğretim (Lise) mezunu  veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, (Sekreterlik okulu veya yüksekokul mezunu olmak tercih sebebidir).

2. Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ilke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelendirmek,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve  casusluk,  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değelerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Askerlik duurmu itibarı ile
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek özrü veya akıl sağlığı bulunmamak,

7. Yazışma yapabilecek niteliklere sahip olmak,

8. Bilgisayar kullanabilmek


II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru dilekçesi (Dilekçede, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir), (Bkz. Ek  1)

2. Özgeçmiş, (Bkz. Ek 2)

3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Artaştırma Formu (2 adet) (Bkz. Ek 3)

4. Ortaöğretim veya dengi yabancı öğretim kurumları, sekreterlik okulu, yüksekokul diploma örnekleri ve tasdikli tercümeleri,

5. Yabancı uyruklular için Türkçe ve uluslararası dillerden birini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için Almanca  bildiğine dair belge,

6. T.C. uyruklular için tasdikli nüfus cüzdanı örneği,  yabancı uyruklular için tasdikli kimlik kartı,

7. Aile nüfus kayıt örneği,

8. İki adet vesikalık fotoğraf,

9. Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan (Bkz. Ek 4.)

10. Pasaport fotokopisi


IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 24 Şubat 2017, Cuma günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuz Eğitim Ataşeliğine (Heerstr. 21, 14052 Berlin) ulaşacak şekilde veya hafta içi her gün 9:00- 16:00 saatleri arasında şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Ataşeliğimiz sorumlu değildir.


V)  Ön görüşme yeri ve tarihi: 6 Mart 2017    saat 9.00
 T.C. Berlin Büyükelçiliği
 Tiergartenstr.19-21
 10785 Berlin
Ekler ve detaylı bilgi için : http://berlin.meb.gov.tr/www/berlin-baskonsoslolugu-egitim-ataseligi-sozlesmeli-sekreter-alimi-duyurusu/icerik/150

İlgili Dosyalar :

- EKLER.pdf