Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kredi Yurtlar Kurumu Burs Ve Kredi Senetleri , 07.04.2014

2013-2014 öğretim yılında yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilerin Kredi Taahhüt ve 
Kefalet Senetleri için 30 Mart 2014 günü olan son senet yaptırma süresi 30 Nisan 2014 
gününe kadar uzatılmıştır.
 
Ayrıntılı bilgi için: http://eyurtkur.kyk.gov.tr/web/Snt_DKM_2013_YURTDISI/noterGiris.jsp

Saygıyla duyurulur.