Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

T.c. Genelkurmay Başkanlığı Koblenz Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı , 07.11.2013

T.C.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

TÜRK İRTİBAT HEYETİ BAŞKANLIĞI

KOBLENZ / ALMANYA

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (MÜTERCİM / DAKTİLO) ALIMI DUYURUSU

 

 

            Koblenz Türk İrtibat Heyeti Başkanlığında, Mütercim / Daktilo pozisyonunda görevlendirilmek üzere, sınavla  bir adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

           

1.       ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

 

    a.       Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

 

    b.       Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

 

    c.       Çok iyi derecede Almanca (ikinci yabancı dil olarak tercihen İngilizce bilmek) ve  çok iyi derecede Türkçe bilmek,

 

    ç.       Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

 

    d.       Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı

kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak,

 

    e.       Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

 

    f.       Sağlık bakımından her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmamak (İstihdam edilmesine karar verilen adaydan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.),

 

    g.       Bilgisayar kullanmak. (Özellikle Word ve Excel programlarını iyi derecede bilmek.).

 

 

2.       BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

 

    a.       Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (Dilekçede açık adres, telefon numarası,  e-posta adresi ve varsa faks numarası gibi irtibat bilgilerine de yer verilmelidir.),

 

    b.       Özgeçmiş (CV),

 

    c.       Pasaportun ve işlem görmüş sayfalarının onaylı sureti ile bir suret fotokopileri,

 

    ç.       Nüfus cüzdanının (Diğer ülke vatandaşları için geçerli kimlik kartının) arkalı önlü onaylı sureti ile bir suret fotokopisi,

 

    d.       Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

 

    e.       Erkekler için askerlik terhis belgesinin veya askerlikle ilgisi olmadığına dair belgenin onaylı sureti ve bir adet fotokopisi,

 

    f.       Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğraf.

 

 

          Postayla başvurularda; onaylı suretleri yazılı yeterlilik sınavı öncesinde verilmek üzere, 2 c., 2 ç., 2 d. ve 2 e. maddelerinde belirtilen belgelerin başlangıçta fotokopileri gönderilebilir. Yazılı yeterlilik sınavı esnasında; 2 c., 2 ç., 2 d. ve 2 e. maddelerinde belirtilen belgelerin asılları ibraz edilecektir.

 

 

3.       BAŞVURU TARİHİ:

 

          Başvurular en geç 25 Kasım 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 17.00'a kadar) aşağıda belirtilen Koblenz Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı adresine ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü postayla veya mesai saatleri içinde (08.00-17.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Koblenz Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı  sorumlu değildir.

 

         

 

          Başvuru Adresi:

 

          Türkische Verbindungsstelle beim BAAINBw

 

          Mayener Str. 87

 

          56070 Koblenz / DEUTSCHLAND

 

 

4.       SINAV:

 

         a.       Sınava girerken;

 

                   (1)    Pasaportun,

 

                   (2)    Nüfus cüzdanının (Diğer ülke vatandaşları için geçerli kimlik kartının),

 

                   (3)    Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın,

 

                  (4)    Erkekler için askerlik terhis belgesinin veya askerlikle ilgisi olmadığına dair belgenin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

         Söz konusu bu belgelerin asıllarını yazılı yeterlilik sınavı esnasında ibraz edemeyen aday sınava alınmayacaktır.

 

 

    b.      Yazılı Yeterlilik Sınavı:

 

          Yazılı eleme sınavı, 10 Aralık 2013 Salı günü saat 09.30’da "Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı (Türkische Verbindungsstelle beim

BAAINBw) Mayener Str. 87 Koblenz" adresinde yapılacaktır. Adayların sınav saatinden 30 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmaları

gerekmektedir.

 

                   (1)            Yazılı Yeterlilik Sınav Konuları:

 

                        (a)       Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat)

 

                        (b)       Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

 

                        (c)       Türkçe Kompozisyon (1 saat)

 

                        (ç)       İngilizce Seviye Tespit Sınavı (30 dakika)

 

         

          c.       Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

 

          Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar; 16 Aralık 2013 Pazartesi günü saat 09.30’da "Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı (Türkische Verbindungsstelle beim BAAINBw) Mayener Str. 87 Koblenz" adresinde yapılacak olan sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. Adayların sınav saatinden 30 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

                   (1)            Sözlü Sınav Konuları:

 

                        (a)       Genel Kültür,

 

                        (b)       Türkiye ve Dünya Coğrafyası,

 

                        (c)       Türk İnkılap Tarihi.

 

                        (ç)       Türkçe konuşma ve ifade yeteneği.

 

                              

                   (2)            Uygulamalı Sınav Konusu:

 

                        Bilgisayar sınavı (Word ve Excel programlarının kullanımı).

 

5.       SINAV YERİ:

 

          a.       Yazılı Yeterlilik Sınavı Yeri:

 

                   Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı  (Türkische Verbindungsstelle beim BAAINBw)

 

                    Mayener Str. 87

 

                    56070 Koblenz

 

 

 

          b.      Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı Yeri:

 

                   Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı  (Türkische Verbindungsstelle beim BAAINBw)

 

                    Mayener Str. 87

 

                    56070 Koblenz

 

6.       İLETİŞİM BİLGİLERİ :

 

          Koblenz Türk İrtibat Heyeti Başkanlığının iletişim bilgileri aşağıdadır.

 

 

         İrtibat Tel.Nu.     :  (+ 49) 261 4001383

 

         Faks Nu.            :  (+ 49) 261 9885820

 

         E-Posta Adresi   :  TVST.KBZ@GMAIL.COM

 

         İletişim Adresi     : Türkische Verbindungsstelle beim BAAINBw

                                        Mayener Str. 87

                                        56070 Koblenz / DEUTSCHLAND

 

         Mesai Saatleri    : Pazartesi-Cuma 08.00-17.00

                                       Cumartesi ve Pazar günleri mesai yapılmamaktadır. 


Saygıyla duyurulur.