Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu , 07.08.2013

 

T.C.

BERLİN BAŞKONSOLOSLUĞU

 

                                                                                                    2 Ağustos 2013

 

DUYURU

 

 

 

Başkonsolosluğumuzda görevlendirilmek üzere Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

 

 

I.  SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR:

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış bulunmak,
 3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak (ABITUR, FACHABİTUR v.b.),
 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm giymemiş olmak,
 6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazanan adaylardan istenecektir),
 8. Türkçe ve Almanca dillerine çok iyi derecede hakim olmak,
 9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek,

 

II. BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

 

 1. Başvuru dilekçesi, (Dilekçede adayla temas kurulabilecek bir elektronik posta adresi verilmelidir)
 2. Özgeçmiş (CV),
 3. Pasaportun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,
 4. Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı fotokopisi,
 5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı bir sureti ve Eğitim Ataşeliğimizden alınacak “Denklik Belgesi”,
 6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı ve fotokopisi,
 7. İki adet son altı ay içerisinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,
 8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,
 9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınmış bonservis belgeleri.

 

 

 

 

 

III. BAŞVURU TARİHİ:

 

Başvuruların en geç 26 Ağustos 2013, Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.)

 

IV.  SINAVLAR: 

 

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

 

A) Yazılı eleme sınavı:

 

10 Eylül 2013, Salı günü saat 10.00’de Başkonsolosluğumuza bağlı Türk Kültür Merkezinde (An der Urania 15, 10787 Berlin) yapılacaktır.

 

Sınav konuları:

Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat),

Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat),

Matematik (1 saat),

Kompozisyon (1 saat)

 

B) Sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı:

 

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar için  16 Eylül 2013, Pazartesi  günü saat 14.00’de Başkonsolosluğumuzda sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavı yapılacaktır.

 

Sözlü Sınav Konuları: Genel kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi,

 

Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayar’da daktilo sınavı.

 

V. BİLGİ :

 

Sınavla ilgili olarak Başkonsolosluğumuzun 030–896 80 242 veya 896 80 218 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

 

 

BAŞVURU VE SÖZLÜ SINAV ADRESİ:

 

T.C. Berlin Başkonsolosluğu

 

Heerstr. 21

14052 Berlin