Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Suriyeli Sığınmacılar , 31.12.2012

D U Y U R U

 

 

 

Suriyeli sığınmacılara insani yardım amacıyla, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda; insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek kuruluşları, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir yardım kampanyası başlatılmıştır.

 

Sözkonusu yardım kampanyasına hakkında Sayın Başbakanımızın imzasıyla Resmi Gazete’de 27 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan genelgenin metni ekte sunulmaktadır.

 

Vatandaşlarımıza saygılarımızla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- RESMİ GAZETE GENELGE 2012-24