Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi/zorunlu Genel Sağlık Sigortası , 13.08.2012

DUYURU

 

 

 

SGK Başkanlığınca yayınlanan, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi/Zorunlu Genel Sağlık Sigortası ile ilgili açıklamada ;

 

 

a) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız adres güncellemelerini yaptıkları tarihten önce,

 

b) Anılan Başkanlıkça 5510 sayılı kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında resen tescil işlemleri yapılmış olanlar ise, 1/1/2012 tarihi ile yurtdışı adreslerini güncelledikleri tarih aralığında  

yurtdışında çalışma, eğitim vb. amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evraklarının ekli olduğu dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme ilişkin Genel Sağlık Sigortası tescillerinin iptalinin yapılacağı ve mağdur olmalarının engelleneceği belirtilmektedir.

 

 

Saygıyla duyurulur.