Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Sgk - Adres Beyanı Formu , 14.03.2012

 

DUYURU

 

 

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” çerçevesindeki yeni düzenlemeyle Türkiye’de yaşayan herkes genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olup, Türkiye’de ikamet etmeyenler ise bu uygulamanın dışında tutulmuştur.

 

Konuya ilişkin olarak, Sosyal Güvenlik Kurumundan, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde ikamet adresi Türkiye olarak görülen herkese mektup gönderilmek suretiyle sigortadan nasıl yararlanacağı hakkında bilgi verildiği, yurtdısında yaşayan, ancak, ikamet adresi Türkiye olarak gözüken vatandaşlarımıza da bu mektubun gönderildiği, sigortadan yararlanmak isteyenlerin mektubu aldıktan sonra bir ay içinde gelir testine başvurmalarının istendiği öğrenilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen şekilde mektup almış olan vatandaşlarımızın güncel yurtdışı adreslerini doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüklerine posta yoluyla (iadeli taahhütlü veya kargo olarak) bildirmeleri uygun olacaktır.

 

Posta yoluyla yapılacak bildirimlerde www.nvi.gov.tr internet adresinde bulunan “Adres Beyan Formu (B)”nin doldurulması ve forma nüfus cüzdanı fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.

 

Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

 

 

 

NOT: Adres Beyanı(B) Formuna, aşağıdaki linki tıklayarak, ya da ekte sunulan form indirilerek ulaşılabilir.

 

            

ADRES BEYAN FORMU (B):    http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=11

 

 

 

 

 

 

İlgili Dosyalar :

- Adres Beyan Formu (B)

- Adres Beyan Formu Açıklaması