Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Askerlik Kanununda Yapılan Yapılan Değişiklik , 03.01.2012

15 aralık 2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6252 sayılı askerlik kanununun geçici 49.maddesi gereğince, bu kanunun  yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri gereği uygulanacak, ancak bu yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi tutulmayacaklardır.
 
Bu çerçevede, önceki mevzuat hükümlerine göre başvuruları kabul edilenlerden henüz temel askerlik eğitimini yerine getirmemiş olanlar temel askerlik eğitiminden muaf tutulduklarından, Ocak 2012 celbi dahil olmak üzere yükümlülerin bu maksatla Türkiye'ye gitmelerine gerek bulunmamaktadır.

 Konuyla ilgili  kanun maddesi ekte sunulmuştur.  

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun