Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kasım 2011 Er Celp Döneminde Silahaltına Alınacak Er Statüsündeki Yükümlüler , 04.11.2011

                    

D U Y U R U

 

 

Kasım 2011 er celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk faaliyetlerine ait tebliğ yerine geçecek duyuru ekte sunulmuştur.

 

Saygıyla duyurulur.

 

İlgili Dosyalar :

- Kasım 2011 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlüler