Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

1111 Sayili Askerlik Kanunu’nun Geçici 43’üncü Maddesinin Uygulanma Esaslari Hakkinda Özel Talimat , 15.02.2011

DUYURU

 

 

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmalarını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarihli ve 6108 Sayılı Kanun, 1111 Sayılı Askerlik Kanununa “Geçici 43’üncü Madde” olarak dercedilmiş ve 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Kanun değişikliği ile bilgilere http://www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm

 

internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Berlin Başkonsolosluğu