Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Hususi (yeşil) Pasaport Hamillerine Yunanistan Vizesi Muafiyeti , 10.08.2010

T.C. BAŞKONSOLOSLUĞU

BERLİN

                                                      

 

D U Y U R U

 

 

 

 

"Türkiye ile Yunanistan Arasında Hususi Pasaportların Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Ortak Bildiri“, Sayın Başbakanımızın 14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde Atina’ya yaptıkları resmi ziyaretleri sırasında 14 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmıştır.

 

Anılan Ortak Bildiri uyarınca, hususi (yeşil) pasaport hamili vatandaşlarımızın Yunanistan’a 6 ay içerisinde 90 güne kadar yapacakları seyahatleri ve transit geçişlerinde vizeden muaf tutulması öngörülmektedir.

 

Yunanistan, hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza yönelik vize muafiyeti uygulamasını 28 Temmuz 2010 tarihinde başlatmıştır. 

 

Yunanistan’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik ve konsüler temsilciliklerine görevle atanan hususi pasaport hamili vatandaşlarımız için ise vize uygulaması sürdürülecektir.

Saygıyla duyurulur.