Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yüksek Seçim Kurulu Duyurusu , 04.06.2010

T.C. BAŞKONSOLOSLUĞU

BERLİN

 

 

 

D U Y U R U

 

         Yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliği taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ndeki kayıtları, internet ortamında 09 Haziran 2010 Çarşamba saat 08.00’den itibaren www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecektir. İlan, 22.06.2010 Salı günü saat 17:00’de sonlandırılacak ve bu tarihten itibaren yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Konuya ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan, “Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge”’nin örneği ekte sunulmaktadır.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Berlin Başkonsolosluğu

 

 

            Saygıyla duyurulur.

 

                              T.C. BERLİN BAŞKONSOLOSLUĞU