Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Avian Influenza Hastalığı , 06.07.2009

T.C. BAŞKONSOLOSLUĞU

BERLİN

 

                                                      09.07.2009

 

DUYURU

 

 

 

Almanya'nın Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt ve Nordrhein-Westfalen Eyaletlerinde Avian Influenza görüldüğü cihetle, bu ülke orijinli ve/veya çıkışlı bir kısım canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca (TKB) yasaklanmıştı.

 

Konuya ilişkin olarak  TKB'den bu kez, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı'nın (OIE) yayınladığı hastalık bültenine atfen, Almanya'nın bahsekonu eyaletlerinde Avian Influenza'nın (H5N1) ortadan kaldırıldığı, karantina tedbirlerinin sona erdirildiği ve bu bültene dayanılarak anılan ülke orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatına uygulanan yasağa 10.06.2009 tarihinden itibaren son verildiği bildirilmiştir.

 

Saygıyla duyurulur