Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Almanya’da Newcastle Hastalığı , 03.06.2009

T.C. BAŞKONSOLOSLUĞU

BERLİN

 

 

D U Y U R UAlmanya’da Newcastle hastalığı

Bavyera Eyaletinde Newcastle hastalığının görülmesi üzerine 29 Nisan 2008 tarihinde getirilen bu bölge orijinli ve/veya çıkışlı bir kısım canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalat  yasağının 20 Mayıs 2009 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.


Saygıyla duyurulur.