Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Methadon Adlı İlaç Hakkında Düzenleme , 27.04.2009

T.C. BAŞKONSOLOSLUĞU

BERLİN

         

                                                                                                 

 

DUYURU

 

 

T.C Sağlık Bakanlığınca, methadon, bupronorfin gibi opiat agonisti ilaçların madde bağımlılığı tedavisinde kullanılması için çalışmaların başlatılmış olduğu ancak kendisi de yüksek bağımlılık gücü ve etkisi taşıyan methadonun ülkemizde uygulanacağı hasta grubuna, tedavi gerekçelerine ve uygulamaya ilişkin değerlendirme çalışmalarının sonuçlanmadığı; pek çok ülkede, methadon ilacının günlük olarak hastalara verildiği ve hastaların günlük dozlarını belirli merkezlerde almak zorunda oldukları; tedaviye ve sosyal yaşama uyumlu olduğu tespit edilen bazı hastalara birkaç günlük dozun toplu olarak verilebildiği, ancak bunun yaygın bir uygulama olmadığı, bu çerçevede, ülkemizde henüz uygulamaya girmeyen ikame tedavisi kapsamında madde bağımlılarının ülkemizi ziyaretleri sırasında yanlarında methadon adlı ilacı getirmelerinin uygun görülmediği bildirilmiştir.

 

 

 Saygıyla duyurulur.