Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Çıkış Harcından Muafiyet Kaşesi Uygulaması , 23.04.2009

 

T.C. BAŞKONSOLOSLUĞU

BERLİN

 

 

DUYURU

 

 

Yurtdışı Çıkış Harcından Muafiyet Kaşesi Uygulamasına

 Son Verilmesi

 

23 Mart 2007 tarihli ve 26471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  "5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun" uyarınca, yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarından alınmaya başlanan 15 YTL çıkış harcının ödenmemesi için, bundan böyle yurtdışında oturma izin belgelerinin çıkış noktasındaki görevlilere gösterilmesi yeterli olacaktır.  

Kara, hava ve deniz sınır kapılarında görevlilere oturma izin belgelerini gösteren kişilerden, başkaca bir belge veya kaşe talep edilmeyecek ve çıkış harcı alınmayacaktır.  

Pasaportlarında "işçidir", "işçi ailesidir", "işçi çocuğudur" veya "Süresiz/..... tarihleri arasında yurtdışında oturma ve/veya çalışma izni bulunmaktadır" şeklinde dış temsilciliklerimizce tatbik edilmiş kaşe bulunan kişilerden de, oturma izin belgelerinin gösterilmesi istenmeksizin, çıkış harcı tahsil edilmeyecektir.

Saygıyla duyurulur.