Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Sınır Kapılarında Yaşanan Sorunlar , 10.02.2009

T.C.BAŞKONSOLOSLUĞU
BERLİN

                                                                                                                                                 

DUYURU

               

      Vatandaşlarımızın, Almanya'ya gelişlerinde sınır kapılarında kendilerine yapılan olumsuz muamele, maruz kaldıkları haksız uygulamalar neticesindeki mağduriyetlerine ilişkin şikâyetlerini bizzat Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na iletmelerinde yarar bulunmaktadır. AB Komisyonu, AB hukukuna aykırı bireysel şikâyetleri incelemek ve cevaplandırmakla yükümlüdür. 

     Bu çerçevede, vatandaşlarımızın, Almanya sınır kapılarında yaşadıkları olayı dile getiren ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen dilekçelerini AB dillerinden birinde ve ekte sunulan forma uygun şekilde hazırlayarak AB Komisyonu'na iletmelerinin yerinde olacağı düşünülmektedir.

    Bireysel başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuruların gönderileceği posta veya e-posta adreslerine aşağıda belirtilen internet bağlantılarından erişilmektedir.

Bireysel başvurulara ilişkin bilgiler (İngilizce):

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/services/eu-guide/enforcing-rights/index_en.html#11444_15


Bireysel başvurulara ilişkin bilgiler (Almanca):

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/de/citizens/services/eu-guide/enforcing-rights/index_de.html

 

      Ayrıca ekte sunulan dilekçe formuna aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Dilekçe formu (İngilizce):

http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm


 Dilekçe Formu (Almanca):

http://ec.europa.eu/community_law/docs/docs_your_rights/complaint_form_de.rtf

 

     Vatandaşlarımızın bu konuda geniş biçimde bilgilendirilmeleri şükranla karşılanacaktır.

 

    Saygıyla duyurulur.

 

 

Ek: Almanca Dilekçe Formu