Avrupa Türk Avukatlar Birliği AİHM Usul Hukuku Semineri

Mustafa Pulat 27.02.2010
Avrupa Türk Avukatlar Birliği Başkanı Sayın Bilge,
Değerli Hukukçularımız, Sayın Hocalarımız,
Saygıdeğer konuklar,

Avrupa Türk Avukatlar Birliği tarafından düzenlenen bu güzel etkinlik çerçevesinde kıtanın dört bir yanından gelen siz değerli hukukçularımıza, “Avrupa’daki en büyük Türk kenti” olarak da nitelendirebileceğimiz Berlin’e hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Kavramsal olarak Aydınlanma Çağı’yla birlikte şekillenmeye başlayan insan hakları, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ulusal ve uluslararası çeşitli hukuki düzenlemelere konu olmuş ve günümüz itibariyle gündelik hayatımızda, vatandaş-devlet ilişkisinde ve uluslararası ilişkilerde en sık ve yoğun tartışılan konuların başında yerini almıştır. Bu konumuyla Avrupa hukukundaki gelişmeler geleceğimizi şekillendirmekte önemli rol oynayacaktır. Ülkemizin Avrupa hukukunun her dalında uzman hukukçu ihtiyacı artmaktadır.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi Türkiye’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda ülkemiz özellikle son yıllarda, kapsamlı bir reform sürecinden geçmektedir. AB üyeliği hedefimiz temelinde sürdürülmekte olan reform çalışmalarında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatları büyük ölçüde esas alınmaktadır.

BM sözleşmeleri, AGİT belgeleri, AİHS ve diğer AK belgeleri, AİHM içtihadı ve Kopenhag ölçütleri ışığında mevzuatımız gözden geçirilerek, iyileştirilmektedir. Uluslararası insan hakları belgeleri açısından bakıldığında, Türkiye’nin büyük bir ilerleme kaydettiği görülecektir. Ülkemiz şu anda BM’nin temel insan hakları sözleşmelerine taraftır.

Reformların uygulamaya etkin bir şekilde yansıması için gerekli adımlar atılmaktadır. AK, AB ve çeşitli AB ülkeleriyle ikili işbirliği içinde, emniyet ve yargı mensuplarına yönelik insan hakları eğitimi projeleri başlatılmış ve sürdürülmektedir. İlköğretim müfredatında insan hakları konuları okutulmaktadır. Liselerde demokrasi ve insan hakları konulu seçmeli dersler başlatılmıştır. Çeşitli üniversitelerimizde yeni insan hakları merkezleri açılmıştır. Polis Akademisi’nde insan hakları dersi zorunlu hale getirilmiştir. Memur adaylarının hazırlık programlarına insan hakları kursları dâhil edilmiştir.

Avrupa’da yerleşik hukuki uygulamalara hâkim siz değerli hukukçularımızın katılımıyla bugün açılışını yaptığımız bu etkinliğin, ülkemizdeki insan hakları standartlarının yükseltilmesi konusunda yukarıda değindiğim reform çalışmaları bağlamında yararlı tespit ve görüşler ortaya koyacağı; ileride yapılabilecek benzer toplantılar için de uygun bir platform oluşturacağı inancındayım.

Bu toplantıya katılan siz değerli hukukçularımız, Avrupa’daki Türklerin ulaştığı seviyeyi en güzel şekilde ortaya koyuyorsunuz. Avrupalı Türkler içinde yaşadıkları topluma uyum sağlamakta, enerji vermekte, renk katmakta ve hayatın her alanında başarılı olmaktadırlar.

Avrupa’daki Türk toplumunun seçkin üyeleri olan siz değerli hukukçularımızın bu anlamlı etkinlik çerçevesinde bir araya gelmelerini sağlayan Avrupa Türk Avukatlar Birliği’ne bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum.

Toplantınızın başarılı geçmesini ve yararlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Ayrıca, Berlin’de güzel vakit geçireceğinizi umuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Muhammet Mustafa Çelik Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00

Hukuk Danışmanı: Salı-Çarşamba, 09:00 - 12:00 ( Tel: 030- 89680258)
1.1.2018 Yılbaşı Tatili
30.3.2018 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
2.4.2018 Dini Tatil
1.5.2018 İşci Bayramı
10.5.2018 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
21.5.2018 Dini Tatil - Küçük Paskalya
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. Günü
3.10.2018 AFC Milli Günü
29.10.2018 Resmi Tatil- Cumhuriyet Bayramı
25.12.2018 Dini Tatil - 1. Noel Günü
26.12.2018 Dini Tatil - 2. Noel Günü