Almanya Türk Konseyi

Mustafa Pulat 19.01.2012
ALMANYA TÜRK KONSEYİ’NİN (ZENTRALRAT DER TÜRKEN IN DEUTSCHLAND) YENİ BİNASINA TAŞINMASI VESİLESİYLE VERİLEN KOKTEYLDE YAPILAN KONUŞMASayın Yatkın,
Değerli misafirler,
Kıymetli basın mensupları,


Almanya Türk Konseyi’nin yeni binasına taşınması vesilesiyle düzenlenen bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.

Bilindiği üzere, 1960’lı yıllardan başlayarak çok sayıda yurttaşımız ikili işgücü anlaşmaları çerçevesinde Almanya başta olmak üzere çeşitli Batı Avrupa ülkelerine yerleşmişlerdir. Bugün, yurtdışında yaşayan 5 milyonun üzerinde vatandaşımızın çoğunluğu Almanya’da ikamet etmektedir.

Almanya’da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın sayısına paralel olarak çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşu faaliyette olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz.. Zira, gerek ulusal gerek uluslararası arenanın etkin aktörleri olarak öne çıkan sivil toplum kuruluşları, devlet ile toplum arasında bir köprü görevi görerek modern demokrasilerin vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir.

Bir STK’nın alanında etkin olabilmesi, tabanının genişliği kadar sahip olduğu maddi imkanlara, ve faaliyet gösterilen alanlarda uzmanlığa da bağlıdır. İletişim çağını yaşadığımız bu dönemde, STK temsilcilerimiz “kamu diplomasisi”ni ihmal etmemeli, Türk ve Alman toplumlarıyla iletişime önem vermeli, kendi aralarında da işbirliği ve dayanışma içerisinde olmalıdırlar. Bu bağlamda geçtiğimiz yılın başlarında (Şubat) kurulan Almanya Türk Toplumu’nun yeni binasının faaliyetlere yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum.

Almanya’da yarım asırlık bir geçmişe sahip olan Türk toplumunun Almanya ile bütünleşmesi, mevcut sorunların çözümü ve gelecek nesillerin esenliği bakımından STK’lara ve bilhassa çatı derneği niteliğindeki oluşumlara büyük görevler düşmektedir. Bu bağlamda, bir çatı derneği olarak faaliyet gösteren ve bu bakımdan sorumluluğu bir kat daha fazla olan Almanya Türk Konseyi’nin toplumumuz nezdinde birleştirici ve uzlaştırıcı bir rol oynamaya devam etmesini; yeni mekânının sağlayacağı yeni imkânlarla gücünü Almanya’daki her kesimden insanımızın ortak sorunlarına çözümü yönünde sarf etmeye devam etmesini bekliyoruz.

Almanya Türk Konseyi’ne çalışmalarında başarılar diliyor, bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Muhammet Mustafa Çelik Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00

Hukuk Danışmanı: Salı-Çarşamba, 09:00 - 12:00 ( Tel: 030- 89680258)
1.1.2018 Yılbaşı Tatili
30.3.2018 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
2.4.2018 Dini Tatil
1.5.2018 İşci Bayramı
10.5.2018 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
21.5.2018 Dini Tatil - Küçük Paskalya
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. Günü
3.10.2018 AFC Milli Günü
29.10.2018 Resmi Tatil- Cumhuriyet Bayramı
25.12.2018 Dini Tatil - 1. Noel Günü
26.12.2018 Dini Tatil - 2. Noel Günü