Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun

Berlin Başkonsolosluğu 06.09.2012

T.C.

BERLİN BAŞKONSOLOSLUĞU


 

 

D U Y U R U

 

 

 

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” kapsamında

yurtdışında yasayan vatandaşlarımızın sözkonusu kanun hakkında aydınlatılması amacıyla
 Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından (SGK)  gönderilen yazıda özetle;

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60,61, 92 ve geçici

12. maddesindeki hükümler doğrultusunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde

(AKS) kayıtlı adresleri Türkiye olan Türk vatandaşlarının SGK Başkanlığınca resen

genel sağlık sigortası tescil işlemlerinin yapıldığı; vatandaşlarımızın yerleşim yeri

adresinin Türkiye olmaması halinde genel sağlık sigortalılıklarının sona erdirildiği,

 

Yurtdışında yasayan Türk vatandaşlarının zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına

dahil edilmemeleri; dahil edilmiş iseler haklarında yapılan tescilin iptali için AKS’de

Türkiye olan adres bilgilerini, bizzat kendileri ya da aynı konutu paylasan aile

fertlerinden birisinin şahsen veya posta yoluyla dış temsilciliklere müracaat ederek, dış

temsilciliğin bulunmadığı ülkelerde ise bildirimlerini posta ile nüfus kaydının

bulunduğu nüfus müdürlüğüne veya sayısal imza ile Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel

Müdürlüğüne yaparak yurtdışı adreslerini güncelleyebildikleri,

 

Yurtdışında yasayan vatandaşlarımızdan adres güncellemelerini yaptıkları tarihten

önce SGK Başkanlığınca resen tescil işlemleri yapılmış olanların, 1 Ocak 2012 tarihi

ile adres güncellemelerini yaptıkları tarih aralığında yurtdışında çalışma, eğitim ve

benzeri amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evrakların ekli olduğu

dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il

müdürlüğü/merkezine ibraz etmeleri halinde söz konusu döneme ilişkin genel sağlık

sigortası tescillerinin iptalinin yapılacağı ve mağdur olmalarının engelleneceği,

 

Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerde yasayan

vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin sigorta kurumlarına başvurarak almış

olduğu ilgili sağlık yardım hakkı belgesinin, bakmakla yükümlü olduğu kişinin ikamet

adresinin bulunduğu yerdeki SGK Yurtdışı İşlemleri Servisine ibraz edilmesi halinde

ülkemizde ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu kişilerin SGK tarafından sağlanan

sağlık yardımlarından faydalanabilecekleri,

 

Ülkemiz ile bulunulan ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinde

genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu

ülkelerde bulunan vatandaşımızın Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu

esinin, 18 yas üstü çocuğunun, anne ve babasının genel sağlık sigortalısı sayılacağı ve

5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabileceği,

 

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde ikamet eden

vatandaşlarımızın, yurtdışı adreslerini güncellemeleri halinde genel sağlık sigortalısı

sayılmayacakları; öte yandan bu kişilerin Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü

olduğu esinin, 18 yas üstü çocuğunun, anne ve babasının genel sağlık sigortalısı

sayılacağı ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabileceği

belirtilmektedir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

Not: Detaylı açıklama ekte sunulmuştur.  

İlgili Dosyalar

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 14:00

Hukuk Danışmanımızla Çarşamba günleri 09:00 - 12:00 saatleri arasında Başkonsolosluğumuzda şahsen görüşebilirsiniz. Acil durumlarda ise Hukuk Danışmanımıza berlinbk.hukuk@mfa.gov.tr adresinden ulaşılabilir.


Ulaşım:
Otobüs: M 49, X 34, X 49 ve 218

Metro: S9, S5 ve S3 S-Bahn / S-Bahnhof Heerstr.;
U2 U-Bahn / U-Bahnhof Theodor-Heuss Platz
25.12.2021 Dini Tatil - 1. Noel Günü
26.12.2021 Dini Tatil - 2. Noel Günü
1.1.2022 Yılbaşı Tatili
8.3.2022 Dünya Kadınlar Günü
15.4.2022 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
17.4.2022 Dini Tatil - Paskalya
18.4.2022 Dini Tatil - Paskalya
1.5.2022 İşci Bayramı
2.5.2022 Ramazan Bayramı
26.5.2022 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
5.6.2022 Dini Tatil - Küçük Paskalya
6.6.2022 Dini Tatil - Küçük Paskalya
9.7.2022 Dini Tatil - Kurban Bayramı
3.10.2022 AFC Milli Günü
29.10.2022 Resmi Tatil- Cumhuriyet Bayramı
25.12.2022 Dini Tatil - 1. Noel Günü
26.12.2022 Dini Tatil - 2. Noel Günü